Elállás joga

Elállás joga

A fogyasztónak tekintendő Vevő a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül élhet elállási jogával. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötése és az termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A vásárló e-mailben elállhat a szerződéstől. Az alábbi linken letölthető formanyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz. (A formanyomtatvány kitöltése nem feltétele az elállási jog gyakorlásának.)

A termék visszaszállításának költségét a Vevő viseli. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszaszállításának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a termék jellegének, tulajdonoságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog a vevőt:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (élelmiszer, étrend-kiegészítők);
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb a terméknek a telephelyre való visszaérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére, amennyiben volt a vásárlás során szállítási díj, és a Vevő a rendelés teljes rendeléstől eláll, abban az esetben a megfizetett szállítási díj is visszatérítésre kerül. A visszatérített termékek leellenőrzése után, a Vevő tájékoztatást kap e-mailben.

Az Eladó a visszatérítés során az eredeti fizetési móddal megegyezően visszafizeti a visszatérítendő összeget. Vevőt a visszafizetésből eredően semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a Vevő az Eladótól más visszafizetési módot kér írásban, azt a következő e-mailcímen jelenti be: info@netfish.hu. Hibásan megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért az Eladó nem vállal felelősséget. Készpénzben a helyszínen nem áll módunkban a vételárat visszafizetni, kizárólag postai csekken akkor történhet visszafizetés, ha a Vevő utánvéttel fizette meg a vételárat.

Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítésnek az Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg visszakapja terméket vagy termékeket, vagy a Vevő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben Vevő élni kíván az elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó.

A megrendelt terméket postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján juttathatja vissza az Eladó részére. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül az Eladó visszatéríti a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt, de a visszaszállítási költség nélkül amelyet a Vevő visel.

Amennyiben a vásárló a vásárlás során minimális rendelési értékhez kötött, kedvezményre jogosító kupont használt fel, majd részben áll el rendelésétől, és a megtartani kívánt termékek összértéke nem éri el a kupon érvényesítéséhez szükséges minimális rendelési összeget, a kupon értékével csökkentett összeg kerül visszautalásra.

A termék vételárát az Eladó a termék visszaérkezése után utalja vissza az Eladónak a fentiek szerint.

A vásárlástól számított 14. nap után és 30. napon belül a terméket használatlanul, új állapotában, eredeti bontatlan csomagolásban az Eladó visszavásárolja.